СЪБИТИЯ И КОРПОРАТИВНИ ФИЛМИ

Сценариите на Иван Радев Студио са създадени с подобна на blockchain технология, усъвършенствана и без възможност за налучкване на грешна комбинация.